De praktijk | Huisregels Het Wijkgebouw


In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels:
U mag van ons verwachten dat we uw medische hulpvraag correct en discreet behandelen.
Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor ander patiënten.
Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk bezoekt voor een consult.

Wel

Niet

Medewerkers, cliënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

Zonder geldige reden mag u niet in de praktijk aanwezig zijn.

Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk opvolgen.

Wij tolereren geen discriminatie, beledigingen en grof taalgebruik. Dit wordt als intimiderend gedrag aangemerkt.

Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

Alcohol, drugs en andere geestverruimende middelen gebruiken of verhandelen.

Mobiel telefoneren mag, maar hou wel rekening met anderen. Zo willen wij dat u uw mobiel uit heeft wanneer u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner of huisarts.
Wilt u een gesprek met uw mobiel opnemen? Stel uw zorgverlener hiervan op de hoogte.

Zonder toestemming opnemen, fotograferen of filmen.

Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de huisarts u de toegang tot de praktijk te ontzeggen.
Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie.
De huisarts of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.
J. van den Broek, A.Cuppen-Rikken, A.Kieft-de Dreu, R.Roelofsen, N.Heinen, C. van Maris, huisartsen


Nieuws en mededelingen
Zelf aan het roer
Zelf aan het roer
Geplaatst: 29 maart 2023
Zou u meer zelf de regie over uw gezondheid willen nemen? Er zijn speciale gratis leefstijlprogramma's ontwikkeld voor mensen met diabetes, hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op hierop (bijv. door overgewicht). Door deelname aan één van deze programma's zult u:

Lees meer
Stoppen met roken groepscursus in Someren.
Stoppen met roken groepscursus in Someren.
Geplaatst: 27 maart 2023
In mei wordt door onze praktijk een stoppen met roken groepscursus georganiseerd. Heb je interesse, meld je dan aan. Waarom een groepscursus?

Lees meer
Nieuwe collega's
Nieuwe collega's
Geplaatst: 20 maart 2023
Ons team is versterkt met nieuwe collega's: Sabrine Gerrits, Nina van Kessel en Veerle van Elderen. Ze komen het team versterken in de rol van doktersassistente en waarnemend huisarts.

Lees meer